Indikace

  •  bolesti páteře/hlavy/čelistních kloubů
  •  stavy po úrazech, operacích
  •  onemocnění CNS, periferní parézy
  •  stavy před a po ablacích prsů, amputacích končetin
  •  skoliózy, zvětšené hrudní kyfózy/plochá záda, ploché nohy
  •  preventivní práce s pohybovým aparátem
  •  urogenitální obtíže (inkontinence, problémy s menstruací, otěhotněním, v průběhu  těhotenství)
  •  dechové obtíže (astma bronchiale, bronchitis,...)
  •  nespecifické bolesti, otoky