Specializace : Odborný fyzioterapeut

Profesní zkušenosti

           1988 FN Královské Vinohrady, Praha

  • 1989 - 1998 Nemocnice s poliklinikou Bojnice
  • 1999 - 2004 Lázně Bojnice
  • 2005 Krajská zdravotní a.s. - MNUL Ústí n.L.
  • 2006 Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapeut
  • 2012 Atestace v oboru Aplikovaná fyzioterapie