Specializace : Odborný fyzioterapeut

Profesní zkušenosti

 • 1988 FN Královské Vinohrady, Praha 
 • 1989 - 1998 Nemocnice s poliklinikou Bojnice
 • 1999 - 2004 Lázně Bojnice
 • 2005 Krajská zdravotní a.s. - MNUL Ústí n.L.
 • 2006 Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapeut
 • 2012 Atestace v oboru Aplikovaná fyzioterapie

Certifikované kurzy

 • Diagnostika a terapie postizometrické relaxace,měkkých a mobilizačních technik páteře a periferních kloubů (2007)
 • Diagnostika a terapie poruch stabilizačního systému páteře (2009)
 • Terapie lymfedému (2010)
 • SM systém (2011)
 • Stabilizace páteře (2012)
 • Spiraldynamik® Basic (2014)
 • Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence (2015)
 • Spiraldynamik® - skolióza (2015)
 • Spiraldynamik® - terapie ruky (2016)
 • Jóga v širších souvislostech (2020)

Další kurzy

 • Kurz v rehabilitaci dětí, metoda aktivačního systému CNS (1994)
 • Reflexní zónová terapie na noze (H.Marquard)
 • osvědčení Reflexní masáže chodidla I.,II. (2002)
 • Kineziologie (2002)
 • Měkké a pohybové techniky (2002)
 • Baňkování - vakuová masáž (2002)
 • Homeopatický kurz (2004)
 • Lymfodrenážní masáže celého těla (2005)
 • Baňkování pro fyzioterapeuty (2013)