Specializace : Odborný fyzioterapeut

Vzdělání : Střední zdravotnická škola Herty Lindnerové Teplice, obor fyzioterapie

Profesní zkušenosti

  • 1988 FN Královské Vinohrady, Praha
  • 1989 - 1998 Nemocnice s poliklinikou Bojnice
  • 1999 - 2004 Lázně Bojnice
  • 2005 Krajská zdravotní a.s. - MNUL Ústí n.L.
  • 2006 Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapeut
  • 2012 Atestace v oboru Aplikovaná fyzioterapie